Transfuzie de toleranţă pentru o societate cronic bolnavă…

hiv1.jpghiv.jpghiv.jpghiv.jpg        Nu mai este pentru nimeni o noutate că trăim o epocă a informatizării . Primim zilnic prin intermediul TV-ului , radioului , Internet-ului , cărţilor , ziarelor o porţie mare de informaţie într-o diversitate şi complexitate uluitoare , încît singuri ne uimim cum de e în stare creierul nostru să asimileze atîtea cunoştinţe noi . Însă , precum era şi firesc , o parte minoritară din această cantitate de informaţie depozitată în creierul nostru e folosită şi aplicată eficient în viaţa noastră cotidiană . De cele mai multe ori , ea rămîne stocată în creier fără ca să fie trecută prin raţiune şi să fie conştientizată . În aşa mod se crează unele stereotipuri privind o problemă sau alta , iar în consecinţă suferă mai multe persoane care nu poartă o vină directă pentru stuaţia în care se află . În cele ce urmează voi încerca să combat existentul mit precum că persoanele infectate cu HIV/SIDA prezintă un real pericol pentru cei care-i înconjoară . Chiar dacă cu toţii cunoaştem metodele de transmitere şi infectare cu acest virus , nu întotdeauna ştim să ne comportăm adecvat cu aceste persoane , tratîndu-le cu frică şi incertitudine .            

     Infecţia HIV este o boală ca orice alta , omul infectat este la fel ca orice   altul .Adesea este omul de lîngă noi . Astăzi în întreaga lume sunt aproximativ 44 milioane de personae seropozitive , adică infectate HIV .Jumătate dintre aceştea sunt tineri cu vîrste cuprinse între 15-24 ani ! Prin cercetări susţinute s-au obţinut rezultate deosebite în domeniul tratamentului prin descoperirea metodelor antiretrovirale , îmbunătăţindu-se durata şi calitatea celui infectat . Sentimentele discriminatorii reprezintă obstacole foarte mari şi se reflectă în toate domeniile vieţii sociale : activitatea economică , accesul la un loc de muncă , accesul la serviciile publice , administractive , juridice , de educaţie , de sănătate şi alte bunuri şi facilităţi . Persoanele seropozitive au aceleaşi  drepturi fundamentale ca orice altă persoană : Dreptul la viaţă ; Egalitate în faţa legii ; Dreptul la muncă ; Dreptul la intimitate ; Libertatea de expresie şi opinie ; Dreptul de a se căsători şi întemeia o familie ; Dreptul de a participa la viaţa socială , politică , culturală etc.Şi , deşi există o legislaţie cu privire la drepturile omului , în practică s-a demonstrat că aceste prevederi sunt încălcate în privinţa persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA , fie din necunoaştere , fie din teamă , fie intenţionat .       

     Discriminarea este o problemă şi va continua să fie atîta timp cît preferăm să ne ascundem de realitate , atîta timp cît preferăm să fim pe margine , niciodată implicaţi .Atîta timp cît vom compătimi fără să acordăm sprijin , discriminarea va încolţi în inimile noastre şi va creşte mereu , ca neghina ce n-a fost stîrpită la timp din lanul de grîu , iar acum a acaparat toată recolta .Pentru a depăşi aceste momente de grea cumpănă şi a supraveţui , aceste persoane au nevoie de ceilalţi , de înţelegere , comunicare , toleranţă , dar în nici un caz de milă şi compasiune . Trebuie să înţelegem că între persoanele seropozitive şi ceilalţi nu trebuie ridicate bariere , că persoanele seropozitive au aceleaşi capacităţi intelectuale ca şi ceilalţi , că toţi suntem oameni şi putem conveţui în armonie .Integrarea socială a persoanei infectate depinde de modul în care este tratată de cei din jurul său , de atitudinea şi comportamentul acestora .     Persoanele afectate HIV trăiesc cu noi şi încearcă să o facă normal şi demn , bucurîndu-se de tot ceea ce se numeşte ”viaţă” . Luptă cu boala şi deseori trebuie să lupte cu ignoranţa , neînţelegerea şi ostilităţile celor din jur . Trebuie să le respectăm drepturile , să-i acceptăm , să fim alături de ei , fiindcă nu se ştie cît timp vor mai fi alături de noi …

     Nu-i izola sau abandona ! Cu toţii ne temem de ceea ce nu cunoaştem , iar imaginaţia sporeşte temerile . Pentru a îndepărta frica de necunoscut , informează-te !

Oxana GREADCENCO