Traficul de fiinţe umane-robia secolului XXI

trafic.jpg     Încă de la apariţia sa, omul reprezintă elementul cel mai desăvîrşit al acestui univers, simbolul suprem al plenitudinii şi împlinirii prin ratiune. Viaţa, sau mai bine zis, modul în care ne reuşeşte să luăm tot ce-i mai bun de la viaţă ne diferenţiază de ceilalţi, făcîndu-ne în acelaşi timp să fim toţi diferiţi, dar egali. Ne sunt oferite mai multe obţiuni, în rest alegerea ne aparţine …
       Deseori neputinţa de a face o alegere corectă, lipsa cuvenită de experienţa, cît şi diversitatea usturătoare a realităţii constituie factorii principali ce duc la inevitabilele eşecuri personale. Eşecuri care, nimijlocit ne marcheaza existenţa, lăsînd amprente adînci în destinul fiecăruia din noi. Un pas greşit poate duce la ruinarea tuturor viselor, ne poate distanţa fulgerător de idealuri şi scopuri
supreme, dar totodata poate servi drept punct de pornire, moment decisiv ce ne determină să începem o filă curată a unei altei vieţi .
        Probabil, chiar acum vă întrebaţi ce legătură ar avea cele enunţate mai sus cu tema eseului ce urmează să-l scriu. De fapt, prin această iniţiere îmi propusesem să combat existentul mit precum că victimile traficului de fiinţe umane ar fi nişte persoane dubioase, făra identitate spirituală şi lipsite de orice principii morale. Viaţa de cel mai multe ori ne prilejuieste momente pînă într-atît de imprevizile încit toate tentativele şi incercările de a salva situaţia se dovedesc a fi ineficiente şi inutile. Astfel, vrînd-nevrînd, ne trezim dezarmaţi în faţa realităţii dure din exterior. Odată conştientizat, acest adevăr ar trebui să ne schimbe atitudinea faţă de aceste persoane care au ajuns unde au ajuns nu din propriile intenţii, ci din cauza circumstanţelor nefaste în care s-au pomenit. Înţelegînd aceasta începem a privi la acest fenomen cu-adevărat groaznic cu alţi ochi. Toleranţa ne face să vedem in notiunea de “traficul de fiinţe umane “ nu numai un flagel social devastator, ci şi unul ce atacă specia umana, o degradează, ţintind în valorile şi normele morale obţinute de-a lungul timpului în urma experienţei milenare a omenirii. Vitregiile acestui timp au tocit pîna într-atît din conştiinţa şi demnitatea noastra , demoralizîndu-ne, încit valoarea unui OM a ajuns să se estimeze la cîteva bancnote verzi şi murdare. Oare, de asta ne mai numim “homo sapiens “ ? Oare raţiunea ne-a fost dată ca să devorăm legăturile dintre noi oamenii, să ne facem robi şi stăpîni unii pe alţii ? …
Luaţi-vă ochii de la aceast monitor şi priviţi în jur ! Ce vedeţi oare ? O societate dirijată de instinctul primar al banilor, dezorientată, asemenea unei turme fără baci. Nu judec şi nu condamn pe nimeni. Dar nicidecum n-ar trebui să uităm faptul că aparţinem unei comunităţi, ne supunem anumitor rigori, că societatea noastra are nevoie de decizia fiecăruia din noi precum are nevoie şi de VIITORUL sau . Tot ce ia naştere în sînul unei societăţi, şi cele bune, şi mai puţin bune se datorează felului de a gîndi şi a acţiona a fiecărui individ, deci a fiecărui cetăţean în parte. Deaceea, ar trebui mai mult decît să conştientizăm că viciile şi problemele societăţii noastre sunt, în gala masura , problemele fiecaruia în parte . Iar soluţionarea lor prevede implicarea tuturor membrilor societăţii, indiferent de statutul social, vîrst, sex sau viziuni politice .
În numele viitorului acestei ţări, în numele speranţei şi a credinţei să ne mobilizăm eforturile pentru a combate flagelul secolului XXI – traficul de fiinţe umane. Acesta ar trebui să fie un crez pentru toţi cei ce cred în perpetuerea omenirii, în dăinuirea speciei umane pe acest pamînt. De-a lungul timpului omul a ştiut prin diverse forme să lupte pentru libertatea şi bunăstarea sa. Acum, aflaţi la această răspîntie de veacuri, se simte acut nevoia de a lupta pentru libertate ( cu toate că, conform legii, cu toţii ne bucurăm de autonomie şi independenţă personală), de a evada din colivia numită “ traficul de fiinţe umane “ – fenomen ce ameneninţa durabilitatea societaţii noastre .
        Noi, tinerii, cei care suntem viitorul acestei ţări ar trebui să manifestăm un interes sporit faţă de această problemă. Suntem promotorii schimbării. E în puterea noastră să transformăm societatea de azi în una prosperă, lipsită de prejudecăţi ; o societate sănătoasă, mambrii căreia trăiesc în armonie desăvîrşită, fără ca cineva să se numească cumpărător, iar altcineva marfă …
         Pentru a crede în viitorul de mîine e suficient să credeţi în puterile tinerilor de azi. Aveţi încredere în tinerii de azi, tineri ce se vor a fi nu numai moderni şi rebeli, dar şi conştiincioşi , informaţi, devotaţi idealurilor naţionale, pregătiţi să lupte cu orice fenomen ce le lezează drepturile sau le ameninţă libertatea . Credeţi în noi !!!

Oxana GREADCENCO