Grigore Vieru-73 ani

grigorie_vieru_70ani.jpg  Grigore Vieru :” ,,Dacă visul unora a

fost să ajungă în cosmos, eu am visat

viaţa întreagă să trec Prutul ‘’   

      În aceste zile , întreaga românime din Basarabia îşi sărbătoreşte cel mai Mare Poetşi poate cel mai înflăcărat patriot care a existat vreodată , cel care în pofida realităţilor istorice şi sociale existente n-a încetat nici pe o clipă să slujească Cetăţii Limbii Române şi idealului său suprem –Unirea cu Patria-Mamă . Nu cred că e nevoie să dau mai multe indicii pentru ca să vă daţi seama că este vorba despre Grigore Vieru – personalitate complexă a culturii româneşti  care a fost şi va rămîne cel mai mare apărător al limbii , credinţei , valorilor ancestrale pe această palmă de pămînt înstrăinată .    N-aş vrea ca articolul meu să poarte caracter patetic  , totuşi cînd merge vorba despre Grigore Vieru , nu pot să nu fiu emotivă  . Însăşi întreaga mea copilărie e legată inevitabil de numele acestu poet . Şi aici îmi asum responsabilitatea să vorbesc în numele întregii mele generaţii , care a crescut şi a fost cultivată în spiritul adevăratelor valori doar cu şi prin intermediul poeziilor Sale . Nu cred că există cineva care să nu fi reţinut cel puţin cîteva din poeziile sale încă de la grădiniţă , cînd toţi în cor recitam ”Mama pîine albă coace , /Noi zburdăm voios ./Pentru pace , pentru pace /Mulţumim frumos . ” Eu , bunăoară ,  mai păstrez vie în memoria mea prima poezie învăţată care suna cam aşa ”Grăuraşul a mîncat /Un grăunte îngheţat/ Şi tot strigă ziua toată:”Am mîncat o îngheţată.””. Nu cred că ar trebui să motivez de ce-L iubesc atît de mult copii , creaţia sa a devenit parte organică a conştiinţei lor , căci indiferent de vîrsta pe care o ai versurile sale îţi inspiră dragoste , dragoste pentru tot ce e frumos şi sfînt , pentru mamă(”Mamă , /Tu eşti patria mea „) , plai , credinţă în ziua de mîine ,într-un viitor mai bun . Mi-aduc aminte cu cîtă nerăbdare şi admiraţie urmăream filmul ”Maria Mirabela” , realizat în colaborare cu Eugen Doga şi I.Popescu Gopo .     Numele său este un model veritabil pentru generaţia tînără , cei care voluntar sau involuntar se cam depărtează de valorile strămoşeşti , au alte preferinţe , priorităţi …Prin poezia sa , dar şi activitatea publicistică , Grigore Vieru ne îndeamnă să ne întoarcem cu sufletul şi cugetul către cele sfinte , să ne găsim identitatea spirituală în această avalanşă istovitoare de valenţe existenţiale  . Dar , mai întîi de toate , versurile sale impresionează prin ţinuta lor patriotică deosebită , cultivîndu-ne dragostea pentru limbă (Pre pămînt străvechi şi magic/Numai dînsa ni-i stăpînă:/Limba neamului meu dacic,/Limba noastră cea română.” sau ”Pentru ea la Putnaclopot bate , /Pentru ea mi-i teamă de păcate,/Pentru ea e bolta mai albastră-/Pentru limba , pentru limba noastră.” , pentru identitatea (adevărata noastră identitate!) naţională : ”Trei culori şi-o singură iubire / Românească , / Trei culori şi-o singură vorbire/Românească!/Trei culori şi-o singură credinţă/Românească,/Trei culori şi-o singură fiinţă/Românească!    Cu regret , n-am avut posibilitatea să-l văd măcar odată în carne  şi  oase pe Grigore Vieru , însă cartea dumisale îmi este şi-mi va fi totdeauna una de căpătîi şi nu trece zi fără ca să-mi aduc aminte şi să rostesc măcar un vers din Creaţia sa , asta în pofida faptului că e foarte vag studiat în şcoală (încă o mare , mare greşeală a sistemului nostru educaţional ).    În speranţa că ne va bucura în continuare cu nemuritoarele sale poezii , îi aduc felicitările cu ocazie aniversară din partea umilei mele persoane , dorindu-i multă sănătate şi inspiraţie în ceea ce face .     Iar pentru cei care-mi împărtăşesc aspiraţiile , pentru cei care mai cred într-un alt viitor pentru cei din Basarabia , le dedic un fragment dintr-o poezie de-a lui Grigore Vieru ce le-ar putea servi drept un Crez în ceea ce fac şi urmează să realizeze în lupta şi deloc uşoara muncă pentru afirmarea noastră naţională :             

                         Ridică-te , Basarabie ,  

                         Trecută prin foc şi sabie ,   

                         Bătută , ca vita , pe spate ,              

                        Cu biciul legii strîmbate ,           

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte!           

                        Ridică-te !Ridică-te!Ridică-te!           

           Cu consideraţie şi nemărginit respect ,

                                    Oxana Greadcenco , elevă

                                              Liceul Teoretic Fîrlădeni , 

                                              raionul Căuşeni